De 12 zorgvelden

12 zorgvelden waarover je dingen kunt vastleggen in jouw Plan B

In Plan B leg je vast hoe de zorg vorm moet krijgen en wie daar bij betrokken zijn.

Vul Plan B hier online in

Het vastleggen betreft praktische en formele zaken maar ook leuke dingen. Plan B verlost je misschien van gepieker omdat geregeld is hoe het moet als je er niet meer bent of wanneer je het even niet meer kan. Hieronder een aantal vragen die in ePlan B kunnen worden opgenomen:

1. Wie ben ik?

Informatie over je kind inclusief persoonlijke gegevens en belangrijke momenten in het levensverhaal van je kind. Hoe zie je dat het goed met je kind gaat? 

2. Wonen

Informatie over je kind inclusief persoonlijke gegevens en belangrijke momenten in het levensverhaal van je kind. Is het noodzakelijk dat er een gemeenschappelijke ruimte is in de woning van je kind? 

3. Zorg

Informatie over begeleiding en ondersteuning en kwaliteit. Vanuit welke zorgvisie werkt de instelling die je kind ondersteunt? Wat zijn speciale aandachtspunten?

4. Medische zorg

Wat speelt er op het gebied van de lichamelijke gezondheid van je kind? Is er een medische paragraaf in het zorgplan van je kind en wat zijn afspraken over medicijngebruik? 

5. Ethiek

Welke waarden en normen zijn voor jou belangrijk? Welke levensbeschouwing heb je? Welke rol speelt seksualiteit in het leven van je kind? 

6. Toekomstplanning

Wat vind je belangrijk voor de toekomst van je kind? Wat zijn je dromen voor de toekomst van je kind? Hoe zie je de betrokkenheid van je kind bij jouw afscheid? 

7. Hobby en vrije tijd

Waar geniet je kind van? Is er een weekplanning van activiteiten of hobbies? Zijn er lidmaatschappen?

8. Wettelijke vertegenwoordiging

Wat is het belang van juridische bescherming? Wie ga je vragen om als wettelijk vertegenwoordiger op te treden?

9. Werk/dagbesteding

Hoe vult je kind door de week zijn of haar dag? Hoeveel dagdelen heeft je kind werk/dagbesteding nodig? 

10. Erven en schenken

Hoe staat het met schenken of nalaten? Als u meer kinderen hebt: regelt u voor al uw kinderen hetzelfde? 

11. Inkomsten en uitgaven

Wat komt er maandelijks binnen en wat gaat er uit? Wie beheert de inkomsten van je kind?   

12. Sociale netwerken

Die van je kind, die van jezelf. Wie zijn in het leven van je kind belangrijk? Wat verwacht je van mensen in het netwerk rondom je kind? 

Ter Afronding

Plan B is een dynamisch document. Het is nooit klaar. Je legt niets voor altijd vast. Wel geeft het een duidelijke richting aan, waar mensen die in het netwerk rondom je kind (delen van) je taken als ouder willen overnemen.

Het biedt ook houvast voor de toekomst. Die toekomst kan en zal er anders uitzien dan op het moment dat de zorgvelden werden ingevuld.  

Wat maakt dit toch tot een belangrijk document? Je hebt verschillende onderwerpen bespreekbaar gemaakt, misschien met je partner, met je kind of met anderen in je omgeving en de omgeving van je kind. Je hebt aan de hand van de verschillende onderwerpen nagedacht, zo mogelijk besproken en op papier gezet. De mensen die iets willen betekenen voor je kind, staan daardoor niet met lege handen. Zij voelen en lezen voor welke zaken er zeker aandacht moet zijn.  Daarmee hebben ze een handvat voor nu en ook voor later, als je als ouder er niet meer bent.

Als je alle zorgvelden compleet invult, dan heb je een volledig Plan B voor je kind. Het invullen van een Plan B kan veel van je vragen. Netwerk Rondom biedt verschillende mogelijkheden ter ondersteuning van dit proces. Zo zijn er workshops, dan kun je samen met een aantal andere ouders, de verschillende onderwerpen bespreken. Ook kun je ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. Voor meer informatie zie www.netwerkrondom.nl.  
 

Vul Plan B hier online in