Uitleg Plan B

Plan B kent 12 zorgvelden

Als je kind ouder wordt en ook anderen bij de zorg rondom je kind betrokken zijn, hebben zij handvatten nodig om met je kind om te gaan.

Als je zelf ouder wordt, is het fijn als mensen die de zorg voor je kind overnemen, dat doen vanuit jouw gedachten en opvattingen. En - vooral later - ook om te weten welke zaken je belangrijk vond, welke koers je voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen. 

Plan B bestaat uit 12 verschillende zorgvelden. Elk veld bestaat uit verschillende vragen. Door deze te beantwoorden geef je aan wat je belangrijk vindt. Als alle 12 velden zijn ingevuld heb je een document met adviezen die mensen in het sociale netwerk van je kind als leidraad kunnen gebruiken. Voor nu en voor later.

Plan B:

  • is een levend document, je kunt het aanpassen wanneer je wilt
  • is van jou, je bepaalt zelf welke zorgvelden je invult
  • helpt om overzicht te krijgen
  • helpt om zaken bespreekbaar te maken
  • helpt om het sociaal netwerk rondom je kind te vergroten
  • kun je op elk gewenst moment mee beginnen
  • helpt zaken te regelen voor je kind, voor nu en ook als je er niet meer bent om zelf voor je kind te zorgen
  • is een persoonlijk document met informatie van jezelf over je kind
  • is bestemd voor mensen uit het netwerk van je kind, voor mensen die (delen van) jouw taak overnemen

Het is belangrijk om bij het invullen van Plan B jezelf af te vragen of alle betrokken zorgverleners ook toegang moeten krijgen tot alle 12 zorgvelden. Plan B moet vooral duidelijk zijn voor anderen en jouw mening verduidelijken voor zorgverleners. Zoals in het volgende voorbeeld:

 

“Moet de kamer van Jan persoonlijk zijn ingericht?”  

Moeder: “Ja natuurlijk, net zoals nu”
Dochter: “Wat bedoel je daar dan precies mee?

Je kunt uiteraard alle vragen voor jezelf beantwoorden, daarmee maak je al een start met vastleggen wat je belangrijk vindt. Je merkt vanzelf of het zinvol is en of je het uitgebreider wil invullen. Per zorgveld kun je ook aangeven hoe belangrijk dit onderwerp voor je is. Als je dat voor elk veld hebt gedaan, krijg je aan het eind van de training een persoonlijke score.

Lees meer over de 12 zorgvelden