Religie

Religie geeft al eeuwenlang mensen steun.

Het geloof in God die voor ieder mens de bestemming heeft vastgelegd, of die de mens de ruimte geeft om vanuit de bron van liefde een eigen invulling aan het leven te geven of die de mens naar zich terugroept in het hiernamaals, stelt gerust. Het zijn geruststellende gedachten dat je een geliefd kind bent en dat je er niet alleen voor staat.

Veel mensen geloven echter niet meer in die, haast fysieke voorstelling van God. Ze hebben de kerk de rug toegekeerd en zijn (on)bewust op zoek gegaan naar een geloof zonder religie. Een geloof dat aansluit bij hun eigen beleving. Zo ervaren veel mensen dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er iets groters is dan henzelf. De een noemt dat ‘bron van liefde’ de ander noemt dat ‘moeder aarde die ons draagt’ of ‘het universum die over ons waakt’. Ook dat zijn geruststellende gedachten.

Om dichter bij die geruststellende gedachten te komen kun je de vraag stellen: ‘Welke geruststellende gedachten over iets dat groter is dan jezelf zijn er voor mij?’ Bijvoorbeeld:

  • Ik kom uit de bron van liefde en daar ga ik ook weer naar terug.
  • Ik geloof in het goede van de mens.
  • Zoals de maan invloed heeft op eb en vloed geloof ik dat de sterren mijn leven beïnvloeden.
  • Het is de natuur die mij draagt, daarin ben ik als mens opgenomen.


Bij geloof, ook als die zonder religie beleden wordt, horen rituelen en het bezoeken van gedenkplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het branden van een kaars of een pelgrimage naar Santiago de Compostella. Ook mensen die niet (meer) kerkelijk zijn, hechten veel waarde aan dit soort rituelen en bezoeken. Welke rituelen en gedenkplaatsen spreken jou aan en geven jou rust?

Vragen

  • Welke geruststellende gedachten heb jij over ‘dat wat er meer is tussen hemel en aarde’?
  • Wat heb je nodig om daaruit ook te leven?
  • Welke acties onderneem je?

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.