Vragenlijst stijl verliesrichting

Achter iedere zin van onderstaande lijst kun je aangeven hoe vaak je op de beschreven manier reageert. Zet in de kolom achter de vraag het door jou gekozen cijfer (1 voor zelden of nooit, 2 voor soms, 3 voor vaak en 4 voor zeer vaak). Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Na het verlies van mijn zorgintensieve kind: Zelden of nooit Soms Vaak Zeer vaak
ben ik opgelucht dat mijn kind is overleden
voel ik ruimte om door te leven
maak ik plannen voor de toekomst
zet ik concrete stappen om mijn leven te hernemen
zoek ik afleiding om het verlies niet te voelen
ben ik op zoek naar een nieuwe invulling van mijn leven
doe ik onbezorgd leuke dingen
denk ik na over verandering in mijn leven
voel ik mij sterker worden
ga ik nieuwe contacten aan
denk ik niet meer terug aan mijn gestorven kind
ruim ik spullen van mijn gestorven kind op
Totaalscore:

Wat betekent de uitkomst?

Scoor je minder dan 15 punten, ga dan door naar de Vragenlijst stijl verliesrichting.

Scoor je tussen de 15 en 35 punten, ga dan naar de vragen gericht op Versterken van de stijl aanpasrichting, die je helpen om je leven te hernemen.

Scoor je meer dan 35 punten dan kan dat wijzen op de moeite om het verlies van je kind toe te laten en het verlies te integreren in je leven. Vermijdende rouw ligt dan op de loer. Misschien vertrouw je in je leven vooral op jezelf en vind je het moeilijk om diepgaande verbinding aan te gaan. Je jeugd kan daar een belangrijk rol in hebben gespeeld. Het is aan te raden om aandacht te besteden aan de achtergrond van Vermijdende rouw.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.