Waarden bij stijl aanpasrichting

Een aantal situaties is niet te veranderen.

Zo heb je de zorg voor je kind niet meer. Je kunt ervoor weglopen, je kunt de omgeving proberen te veranderen maar een groot deel moet je zelf aanpakken. Dat kan stress geven. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met het feit dat er geen hulpverleners meer voor jou aanwezig zijn terwijl je daar zo aan gehecht was geraakt. Jouw situatie kan een uitnodiging zijn om opnieuw naar je overtuigingen te kijken.

Bij ‘Ont-piekeren’ hebben wij daar een handreiking voor gegeven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het veranderen van een belemmerende overtuiging: ‘Het leven zonder mijn kind is niets waard,’ naar de stimulerende overtuiging: ‘Het leven zonder mijn kind is even goed de moeite waard.’ Onder onze overtuigingen liggen onze waarden, ze geven betekenis aan ons leven. Waarden zijn onze krachtige motivatoren. Je verlies nodigt je als het ware uit om te zoeken naar de betekenis die jij aan je leven wilt geven.

Hoe gek het ook klinkt, je kunt inspiratie en kracht ontlenen aan verlies. Het kan je leven de moeite waard maken. Waarden zijn als een vuurtoren of een kompas die je de weg wijzen en die je helpen om keuzes te maken over hoe je het leven wilt leiden. Om dichter bij die waarden te komen, kun je de vraag stellen: ‘Hoe wil ik later herinnerd worden?’ Bijvoorbeeld:

  • Ik zou herinnerd willen worden als iemand die sociaal is en klaarstond voor een ander.
  • Ik zou herinnerd willen worden als iemand die het beste voor zijn kinderen over heeft.
  • Ik zou herinnerd willen worden als iemand die sterk is en het hele gezin wist te runnen.
  • Ik zou herinnerd willen worden als iemand die mede ten strijde trekt tegen de ziekte.
  • Ik zou herinnerd willen worden als iemand die geliefd is bij kinderen en anderen.


Wellicht ben je al eerder met deze existentiële vragen bezig geweest. Want na een ingrijpend verlies ontstaan die vragen haast vanzelf. Je wordt je dan meer dan normaal gesproken bewust van je kwetsbaarheid en van de bewuste keuzes die je kunt maken.

Vragen

  • Vanuit welke waarden wil jij leven?
  • Wat heb je nodig om aan te sluiten bij die waarden?
  • Welke acties onderneem je?

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.