Waarde in je leven

Als je voldoende rust hebt in je gevoel en in je denken, kun je onderzoeken vanuit welke waarden je wilt leven. Waarden zoals ‘omzien naar een ander’, ‘aardig gevonden willen worden’ en dergelijke, kunnen in contact met anderen kracht maar ook stress geven. Je kunt onderzoeken welke waarden in bepaalde situaties kracht en stress veroorzaken. Ga voor jezelf eens na:
 

  • Welke waarden geven mij kracht? (bv. omzien naar een ander, erkenning, er bij horen)
  • In welke mate houden die waarden mijn stresssituatie van bijvoorbeeld familiecontact, werk, relatie en dergelijke in stand?
  • Welke waarden helpen mij om bij een stresssituatie mijn stress te verminderen?


Waarden geven richting aan je leven. Dat is na een betekenisvol verlies erg belangrijk. Wil je onderzoeken vanuit welke waarden je je leven richting geeft en hoe je betekenis kunt geven aan je leven zonder je kind dat jouw zorg nodig heeft, maak dan gebruik van Waardenoriëntatie.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.