Wat heb je verloren

Een verdiepende reflectie op je verlies begint met ‘wat je precies verloren hebt’. Onderstaande voorbeelden en vragen, die natuurlijk met andere vragen aangevuld kunnen worden, helpen je om te onderzoeken wat je verloren hebt nu je kind er niet meer is. Het kan je helpen om een brief te schrijven naar je overleden kind.

Schrijf een brief naar je kind waar je openhartig vertelt over de liefde die je voor je kind voelt. Schrijf over wat je mist en wellicht ook wat je graag anders had gewild. Reflectie op onderstaande vragen kan je daarbij helpen.

Ik mis je fysieke aanwezigheid
Op welke momenten ervaar je dat gemis het sterkste? (bv. thuiskomen zonder dat je er bent, boodschappen doen zonder rekening met je te houden, liefdevolle aanraking.) Welke momenten ervaar je als positief en welke als negatief?

Ik mis de verantwoordelijkheid die ik voor je had
Welke verantwoordelijkheid mis je het meest? (bv. contacten met hulpverleners, opvang, administratie en financiën, wassen, regelen van uitjes, kleding kopen)

Ik mis de communicatie met jou
Wat in de (non-verbale) communicatie met je kind mis je het meest? (bv. oogcontact, gesprekken, invoelen wat er aan de hand is, luisterend oor, reflectie op gebeurtenissen, dialoog, - heftige - tegenreactie, onverzettelijkheid, verzet). Welke communicatierol van je kind ervaar je als positief en welke als negatief?

Ik mis de veiligheid en geborgenheid die ik je kon geven
Waarin ervaar je dat je jouw kind veiligheid en geborgenheid gaf? Wanneer ervoer je dat het meest? (bv. samen naar het ziekenhuis gaan, de zekerheid dat je thuiskomt, je fysieke aanwezigheid, de dagelijkse structuur samen, de geruststelling dat je bij dreigende situaties weet wat er moet gebeuren, de emotionele steun die je aan je kind kon geven bij angstige situaties)

Ik mis het samen dromen
Welke dromen die je voor je kind had, mis je het meest? (bv. zelfstandig wonen, werk, vakantie,  idealen voor deze wereld)

Ik mis onze contacten met de hulpverleners
Welke hulpverleners mis je het meest? (bv. huisarts, artsen in het ziekenhuis, ouders die ook een zorgintensief kind hebben)

Ik mis onze gemeenschappelijke liefde
Waarin ervaar je het gemis aan ontvangen liefde het meest? (bv. de aandacht die mijn kind voor mij had, de liefdevolle aanraking, de verbondenheid, het maatjesgevoel, de erkenning van mijn kind, respect en liefde van mijn kind)

Ik mis je als persoon
Welke karaktereigenschappen van je kind mis je het meest? (bv. opgewektheid, optimisme, genegenheid, aanhankelijkheid)

Je hebt een brief geschreven naar je kind waar je openhartig vertelt over je liefde voor je kind. Je hebt aangegeven wat je mist en wellicht ook, wat je graag anders had gewild. Reflectie op ‘wat je mist’ helpt je om het verlies toe te laten.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.