Stijlen van de verlies- en aanpasrichting

Uit de vergelijking met de roeiboot wordt duidelijk dat bij verdriet twee richtingen mogelijk zijn:

A. Stijl van de verliesrichting
Hierbij geef je antwoord op je blijvende verlies door het verdriet daarover toe te laten met alle daarbij horende pijnlijke en helpende gevoelens, gedachten en activiteiten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het verlies van de fysieke relatie met je kind, het verlies van de contacten met de hulpverleners of het verlies van je zorgzaamheid naar je kind.

Het toelaten van je gevoel helpt om te merken dat je onvoorwaardelijk blijft houden van je kind, om gevoelens van verdriet te ontladen maar ook om blijdschap en dankbaarheid toe te laten. Op deze manier geef je jezelf ruimte te geven om je leven te hernemen.
Lees meer over de 'verliesrichting'


B. Stijl van de aanpasrichting
Hierbij zoek je naar mogelijkheden om het leven na het blijvende verlies weer op te pakken. Dat vraagt om aanpassing van je leefstijl, aan bijvoorbeeld de extra tijd die beschikbaar kan komen als de zorg om je kind wegvalt. En aan het toelaten van andere perspectieven voor je leven die wellicht eerder niet mogelijk waren. Het gaat om aanpassingen buiten jezelf: geen contact meer met hulpverleners, andere taakverdeling tussen jou en je partner, meer mogelijkheden voor vakantiereizen, toelaten van andere vrienden, beschikbaarheid van extra tijd en geld, en in jezelf: verandering van je dromen, toelaten van zorgeloosheid, verandering van zin- en betekenisgeving.

Iedere ouder ontwikkelt een eigen stijl om met het verdriet over het blijvend verlies van een eigen kind om te gaan. De een richt zich op het verlies, terwijl een ander zich richt op het hernemen van het leven. Die stijlen zijn niet goed of fout. Wel kan het helpen om inzicht te hebben in je eigen stijl en in die van je partner. Daardoor krijg je meer begrip voor elkaar en kun je misschien bepaalde elementen van de stijl van de ander overnemen.
Lees meer over de 'aanpasrichting'

Om te ontdekken welke stijl bij jou past zijn er twee vragenlijsten ontwikkeld, gericht op de:
A.    Stijl van de 'verliesrichting'
B.    Stijl van de 'aanpasrichting'

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.