Vragenlijst stijl verliesrichting

Achter iedere zin van onderstaande lijst kun je aangeven hoe vaak je op de beschreven manier reageert. Zet in de kolom achter de vraag het door jou gekozen cijfer

1 voor zelden of nooit
2 voor soms
3 voor vaak en
4 voor zeer vaak
Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Na blijvend verlies van mijn zorgintensieve kind: Zelden of nooit Soms Vaak Zeer vaak
ervaar ik pijnlijke gevoelens bij dit verlies
vertel ik over mijn verlies aan anderen
denk ik na over wat er tijdens het leven van mijn kind gebeurd is
verlang ik naar mijn kind, ook al had het beperkingen
voel ik mij schuldig over de zorg die ik mijn kind gegeven heb
gebruik ik tastbare symbolen (foto’s e.d.) om mijn kind dichtbij te voelen
denk ik na over hoe mijn kind mijn leven veranderd heeft
voel ik de pijn in mijn lijf
blijf ik passief in het hernemen van mijn leven
vermijd ik contacten met mensen die vinden dat ik nu beter af ben
koester ik de dankbaarheid voor het leven van mijn kind
voel ik mij getroost door mensen die naar mijn verhaal luisteren
Totaalscore:

Wat betekent de uitkomst?

Scoor je minder dan 15 punten, ga dan naar de Vragenlijst stijl aanpasrichting.

Scoor je tussen de 15 en 35 punten, ga dan naar de vragen die helpen bij Verlies toelaten en te aanvaarden.

Scoor je meer dan 35 punten (accent ligt op het verlies) dan kan dat wijzen op de moeite om het verlies van je kind te aanvaarden en om je leven te hernemen. Chronische rouw ligt dan op de loer. Misschien ga je in je leven het liefst diepgaande relaties (hechting) aan en ben je bang om verlaten te worden. Je jeugd kan daar een belangrijk rol in hebben gespeeld. Het is aan te raden om aandacht te besteden aan Chronische rouw

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.