Wat kan ik doen om mijn waarden te onderzoeken?

Waarden zijn gebaseerd op betekenisgeving en sturen, dikwijls onbewust, ons gedrag. Je kunt onderzoeken wat je zorgintensieve kind voor jou heeft betekend. Wil je dat? Ga dan naar Waarden van waaruit je leeft.

Waarden hebben invloed op de manier waarop je naar jouw geschiedenis kijkt. Je geschiedenis is daarmee niet een vast gegeven maar kan worden herschreven. Misschien is jouw geschiedenis met je zorgintensieve kind wel een uitnodiging om er opnieuw naar te kijken. Dat kan veel pijn en frustraties schelen.

Nu je met al die vragen bezig bent geweest kun je opnieuw zoeken naar de overeenstemming tussen de waarden van waaruit je de dingen doet enerzijds en denken en voelen anderzijds. Dat kan je helpen om de relatie met je kind te ordenen en te herordenen. Je (nieuwe) verhaal over je kind helpt je om de (symbolische) relatie met je kind met je mee te nemen en in je hart te bewaren.

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.