Omgaan met verlies

Manier van omgaan met winst en verlies

Iedere ouder ontwikkelt een eigen manier, een eigen stijl om met een kind dat een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte heeft, om te gaan. De een ontwikkelt een probleemoplossende stijl terwijl een ander juist een meer emotionele stijl ontwikkelt. Die stijlen zijn niet goed of fout. Wel kan het helpen om inzicht te hebben in je eigen stijl en in die van je partner. Daardoor krijg je een beter begrip voor elkaar en kun je misschien bepaalde elementen van de stijl van de ander overnemen.

Om te ontdekken welke stijl bij jou past zijn er twee vragenlijsten ontwikkeld gericht op de:

  • Probleemoplossende stijl
  • Emotionele stijl

Het is aan te raden om beide vragenlijsten in te vullen, zodat duidelijk wordt welke stijl op dit moment het meeste bij je past. Het is een momentopname, op een ander moment kan dit zeker weer heel anders uitpakken.

Probleemoplossende stijl

Als je deze stijl hanteert, zoek je naar mogelijkheden om het normale leven op te pakken. Dat vraagt  om je aan te passen aan de extra zorg die je kind nodig heeft. Het gaat om aanpassingen

  • in jezelf: verandering van je dromen, beschikbaar zijn voor je kind in tijd en geld, niet bang zijn om confrontaties aan te gaan met hulpverleners, en
  • buiten jezelf: het mobiliseren van een netwerk van hulpverleners (al of niet professioneel), de taakverdeling tussen jou en je partner, afhouden van ouders of vrienden die je ongevraagd advies geven.

Emotionele stijl

Hanteer je deze stijl, dan geef je antwoord op je levend verlies – bijvoorbeeld: verlies van tijd en geld, van zorgeloosheid, van perspectief – door je verlies toe te laten met alle daarbij horende pijnlijke en helpende gevoelens, gedachten en activiteiten. Het toelaten van je gevoel helpt om te merken dat je onvoorwaardelijk van je kind houdt, om opgekropte gevoelens te ontladen en daarmee ruimte te geven aan de probleemoplossende stijl.

De probleemoplossende stijl en de emotionele stijl horen dus bij elkaar. De ene keer ben je meer gericht op het regelen en zorgen terwijl je een andere keer ‘door je hoeven zakt’. Dan voel je je somber of gefrustreerd door bijvoorbeeld de regelgeving van de zorgverzekeraar. Zolang beide stijlen elkaar afwisselen, gaat het goed. Maar, als slechts één stijl overheerst, ligt het gevaar van een burn-out of depressie op de loer.

Vragenlijsten

Ga na welke stijl op dit moment het beste bij jou past. Vul de bijbehorende vragenlijst in en ga aan de hand van de uitkomst vervolgens verder met de vragen waarnaar je verwezen wordt.

Ga na welke stijl op een ander moment het beste bij je past. Als je je beter of juist minder goed voelt. Vul met die gedachte de daarbij behorende vragenlijst in en ga aan de hand van de uitkomst vervolgens verder met de vragen waarnaar je verwezen wordt.

Ondersteuning & Advies

Emotionele stijl

Ondersteuning & Advies

Probleemoplossende stijl