Uitkomst vragenlijst

Wat betekent de uitkomst bij de vragenlijst emotionele stijl?

Minder dan 15 punten
Scoor je minder dan 15 punten, ga dan naar de Vragenlijst probleemoplossende stijl.  

Tussen de 15 en 35 punten
Scoor je tussen de 15 en 35 punten, ga dan naar De situatie met je kind inpassen in je leven.

Meer dan 35 punten
Scoor je meer dan 35 punten, ga dan naar Groot verdriet.