Probleemoplossende stijl

Op de momenten dat je deze stijl hanteert, zoek je naar mogelijkheden om het normale leven op te pakken.

Dat vraagt om je aan te passen aan de extra zorg die je kind nodig heeft. Het gaat om aanpassingen

  • in jezelf: verandering van je dromen, beschikbaar zijn voor je kind in tijd en geld, niet bang zijn om confrontaties aan te gaan met hulpverleners, en
  • buiten jezelf: het mobiliseren van een netwerk van hulpverleners (al of niet professioneel), de taakverdeling tussen jou en je partner, afhouden van ouders of vrienden die je ongevraagd advies geven.

Vragenlijst

Achter iedere zin van onderstaande lijst kun je aangeven hoe vaak je op de beschreven manier reageert. Zet in de kolom achter de vraag het door jou gekozen cijfer (1 voor zelden of nooit, 2 voor soms, 3 voor vaak en 4 voor zeer vaak). Er zijn geen goede of foute antwoorden. Onderaan wordt de totaalscore getoond.

Nu ik weet dat mijn kind levenslang intensievere zorg nodig zal hebben: Zelden of nooit Soms Vaak Zeer vaak
stem ik mijn leef-ritme af op mijn kind
denk ik na over perspectief voor mijn kind
voel ik opluchting dat ik de diagnose van mijn kind ken
zoek ik afleiding om de zorglast voor mijn kind niet te hoeven voelen
schakel ik zoveel mogelijk anderen in
vermijd ik negatieve gevoelens over mijn kind
regel ik de beste hulp voor mijn kind
voel ik mij trots op mijn kind
ga ik het conflict met professionals (zorgverzekeraars, artsen, onderwijzers) en/of anderen niet uit de weg
voel ik onvoorwaardelijke liefde voor mijn kind
zoek ik contacten die mij positief stemmen
zoek ik steeds weer naar mogelijkheden voor mijn kind
Totaalscore: