Eigen verhaal

Kijk of het je lukt om je ervaringen (reacties, gevoel, denken en waarden) vast te leggen in een eigen verhaal, of visualisatie (zoals een tekening, schilderij, beeld, of collage) of muziek.

Dat is een krachtige manier om je positieve energie te verankeren. Ook hier is het weer steunend als je dat met andere ouders kunt delen. Wil je dat? Ga dan naar de Facebook-pagina Krachtmaatje.
 

Frustraties en stress

Soms houden frustraties en stress je af van probleemoplossende acties. Herken je dat? Ga dan naar Vragenlijst emotionele stijl.
 

Piekeren

Het zoeken naar oplossingen, het regelen van extra zorg kan je behoorlijk in beslag nemen. Je blijft maar piekeren zonder dat dat een bijdrage levert aan oplossingen. Of je regelt zaken zonder te kijken of een ander dat kan doen, op je automatische piloot. Afstand nemen van de situatie kan je lucht geven. Het helpt je om op een andere manier naar de situatie te kijken. Wil je meer afstand nemen van je denken en van regelen, maak dan gebruik van Ont-piekeren.
 

Stresssituaties voorkomen

Stresssituaties kun je voorkomen door ‘de koe bij de horens te vatten’ en op zoek te gaan naar het positieve in je leven. Iedereen zal je daarvoor prijzen. Maar zo’n positieve aanpak lukt niet altijd. Angst en onzekerheid kunnen je daarvan af houden. Om moeilijke situaties te kunnen uithouden kan het helpen om, al is het maar voor even, al te heftige reacties in te dammen. Wil je al te heftige reacties temperen, maak dan gebruik van Vermijdingsmogelijkheden.
 

Betekenis geven

Je bent gewend om te regelen, regie te nemen en grip te houden op de situatie rond je kind. Maar jouw kind en misschien ook je omgeving confronteert jou met het onverwachte en het onvoorspelbare. Je kunt je daar boos over maken en opnieuw zoeken naar een maximale controle. Maar, je kunt ook zoeken naar de manier waarop je omgaat met kwetsbaarheid. In feite gaat het steeds weer om het kunnen omgaan met regie nemen enerzijds en het overlaten aan een ander anderzijds. Om controle te houden enerzijds en het toelaten van kwetsbaarheid anderzijds. Krachtige bouwstenen voor je probleemoplossend vermogen zijn je waarden. Wil je onderzoeken vanuit welke waarden jij je leven richting wil geven en hoe je betekenis kunt geven aan een leven met een zorgkind, maak dan gebruik van Waardenoriëntatie.
 

Krachtmaatje

Al die verschillende benaderingen kunnen je helpen. Maar misschien helpt het wel het meeste om erover te praten met andere ouders, die in een vergelijkbare situatie zitten (ervaringsdeskundigen of krachtmaatjes). Wil je dat?
Ga dan naar de facebook pagina Krachtmaatje.