Uitkomst vragenlijst

Wat betekent de uitkomst bij de vragenlijst probleemoplossende stijl

Minder dan 15 punten
Scoor je minder dan 15 punten, ga dan door naar Vragenlijst emotionele stijl

Tussen de 15 en 35 punten
Scoor je tussen de 15 en 35 punten, ga dan naar de vragen die gaan over Versterken probleemoplossende stijl.

Meer dan 35 punten
Scoor je meer dan 35 punten (accent ligt vooral op een grote betrokkenheid bij je kind), dan kan een burn-out op de loer liggen. Het is dan aan te raden om meer afstand te nemen van je zorgtaak en aandacht te besteden aan Zelfzorg