Oefening 1

Overtuigen

Gedachten weerspiegelen je overtuigingen. Bijvoorbeeld de overtuiging:

  • Het leven met een zorgkind beperkt mij in mijn carrièreontwikkeling.
  • Mijn kind is een ander tot last.
  • Ik weet het beste waar mijn kind behoefte aan heeft.
  • Ik moet het zelf maar uitzoeken.

 

De genoemde overtuigingen zijn ondermijnend en kunnen worden veranderd in stimulerende overtuigingen zoals:

  • Het leven van mijn kind ontroert en geeft een andere wending aan mijn carrière.
  • Vrienden willen graag naar mij luisteren, zeker als ik rekening houd met hun agenda.
  • Mijn verdriet over ons kind raakt ook anderen in hun verdriet. Dat voelt verbindend.
  • Anderen willen mij helpen, alleen ik moet er wel voor openstaan.