Groot verdriet

Uit de score blijkt dat je het levend verlies van bijvoorbeeld een zorgeloze opvoeding als een groot verdriet ervaart. Dat hoeft niet erg te zijn maar het kan wel leiden tot gelatenheid, passiviteit, grote gevoeligheid voor je omgeving, spanningen tussen jou en je gezinsleden en misschien, in het ergste geval, tot depressiviteit. 

Bij depressiviteit speelt kwetsbaarheid een belangrijke rol. Het kan bijvoorbeeld gaan over je ongerustheid om je kind zorgeloos op te voeden, over verlies van je droom over je kind die straks niet zelfstandig de wereld in kan gaan, over je zorg dat je blijvend ingeperkt bent in je vrijheid, over je ongerustheid over de negatieve invloed die je kind misschien heeft op de relatie met je partner. Het ouderschap van een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of chronische ziekte kan stemmingsstoornissen met zich meebrengen. Zeker als de sociale steun vermindert of als je sociale afwijzingen ervaart. 

Vragen die je kunnen helpen zijn:

  • Welke gevoelens komen in je grote verdriet steeds weer boven?
  • Kun je afstand nemen van je gevoelens en meer genieten van het hier-en-nu-moment?  

Lukt dat niet, dan is er misschien sprake van depressiviteit. Dat kun je onderzoeken door de vragen te beantwoorden van de Stemmingsmeter.